Országos Vadgazdálkodási Alap 2018

Az Országos Elnökség 2018. szeptember 17-i ülésén elfogadta az Országos Vadgazdálkodási Alap 2018. évre vonatkozó kiírását.

Az Országos Magyar Vadászkamara Alapszabálya 11. § (2) bekezdése alapján az Elnökség feladata az Országos Vadgazdálkodási Alap részletes működési szabályainak, továbbá a pályázati céloknak és feltételeknek meghatározása. Ennek alapján a Vadgazdálkodási Alap működési szabályzatát és ennek mellékleteit is az Elnökség módosíthatja.

A Vadgazdálkodási Alap pályázati rendszere 2017-ben indult el és a beérkezett pályázatok, majd a megkötött szerződések alapján kijelenthető, hogy az első év pályáztatása sikeresen lezajlott. A meglévő tapasztalatokra és visszajelzésekre alapozva, továbbá a várhatóan jelentősen emelkedő pályázati érdeklődésnek is megfelelve a pályázati rendszert és a kapcsolódó dokumentumokat számos kérdéskörben kellett a felmerült elvárásokhoz igazítani. A szakmai elvárásokat, javaslatokat a Kamara széles körből gyűjtötte össze. Elsőként még 2018. februárjában az OMVK területi szervezeteitől kértük be a területi Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottságok és a Vezetőségek javaslatait. Ezeket összesítettük majd májusban az országos Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság megtárgyalta és kiegészítette ezeket saját javaslataival. A nyár folyamán beemeltük a dokumentumtervezetekbe a tájegységi fővadászoktól beérkezett észrevételeket is.

A Kamara központi apparátusa az előkészítő munkákon kívül túl valamennyi munkafázisban aktívan részt vett és a legtöbb pályázó vadászatra jogosult is a kollégákhoz intézte kérdéseit, így nagyon sok módosítási javaslat gyűlt össze, melyek szintén beépítésre kerültek a 2018. évi dokumentumtervezetekbe.

A fent említett szakmai fórumok által megfogalmazott stratégiai és szakmai kérdéseket 2018. augusztus 29-én a Titkári Értekezlet is megvitatta, majd a Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság 2018. szeptember 4-i ülésén részletekbe menően megtárgyalta, majd elfogadta a Vadgazdálkodási Alap működési szabályzatának és mellékleteinek átdolgozását. A honlapon már megtalálható új Működési Szabályzat a következő pontok módosítását tartalmazza:

 • konzorciumi formában történő pályázati lehetőség eltörlése
 • tartaléklista eltörlése
 • pontozási rendszer átdolgozása és kiegészítése szakmai elemekkel
 • a pályázatok papír alapon történő benyújtása helyett az elektronikus benyújtás bevezetése
 • online bírálati lapok bevezetése (az elektronikus felület a https://arxoft.pro/kapor/címen érhető el)
 • számos működést és működtetést segítő technikai módosítás

 

A 2017. évi pályázati felhívásnak céljaival kapcsolatban a vadászatra jogosultak és a megkérdezett szakmai fórumok véleménye egyöntetűen pozitív volt, ezért ezek nem változtak, de a könnyebb és áttekinthetőbb pályázatírás érdekében megbontásra és egyértelműsítésre kerültek. Egyes célterületek - a feltételrendszerek különbözősége miatt - a benyújtott és támogatást nyert pályázatok között aránytalanul oszlottak meg az előző évben. A szakmai szempontból talán értékesebb területek adminisztratív terhei (pl. hatósági engedélyek beszerzése) miatt kevesebben éltek a pályázati lehetőséggel, ezért az idei felhívásban az egyes követelmények célterületenként kerültek pontosításra. A célterületek vadgazdálkodási szempontú jelentőségének különbözőségei ugyanakkor a pontozási rendszer kialakításába kerültek beépítésre.

A Vadgazdálkodási Alap 2018. évi pályázati felhívásának főbb változtatásai az előző évi felhíváshoz képest a következők:

 • célterületek átstrukturálása (összesen 7 célterület)
 • minimális pályázható összeg meghatározása célterületenként
 • célterületenként eltérő pontszámok kialakítása, a pályázatok szakmai súlyozása
 • pályázható elemek pontosítása, átalakítása
 • az egyes pályázható elemekre jutó legmagasabb elszámolható összeg meghatározása
 • nem támogatható tevékenységek pontosítása
 • pályázók adminisztratív terheinek csökkentése
 • egyes célterületek tekintetében a hatósági engedélyek megszezésének támogatása (anyagilag, és könnebben telejsíthető határidőkkel)
 • a pályázatok papír alapon történő benyújtása helyett az elektronikus benyújtás bevezetése
 • számos működést és működtetést segítő technikai módosítás

 

Az érdeklődők számára, a könnyebb eligazodás érdekében az Országos Magyar Vadászkamara honlapján külön Vadgazdálkodási Alap menüpontot hoztunk létre, melyet könnyen és egyszerűen érhetnek el a Kamara honlapjára látogatók.

 

Forrás
omvk.hu